Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı

Rinerji A.Ş. - Rize Elektrik Üretim A.Ş.

Türkiye'de enerji üretim ve tüketimi Cumhuriyet'in ilk yıllarından önce sınırlı kalmıştır. Hemen sonrasında başlatılan kalkınma hamlesi sonucu, sanayileşme ve kentleşme ile birlikte enerji ihtiyacıda artmıştır. Buna bağlı olarak bir yandan yeni enerji kaynakları aranırken, bir yandan da yabancı şirketlerin ellerindeki kömür işletmeleri 1397'de mllileştrilmiştir Önceleri sadece odun, kömür, petrol ve elektrik gibi sınırlı sayıda enerji türlerinden yararlanılmaktayen, daha sonra hidroelektrik, jeotermal, doğalgaz, güneş, rüzgar gücü gibi değişik enerji türlerinden de yararlanma yoluna gidilmiştir.

Dünya üretilebilir petrol ve doğalgaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 72'lik bölümü, Türkiye'nin yakın coğrafyasında yer almaktadır. Türkiye, jeopolitik konumu itibariyle, dünyaca ispatlanmış petrol ve doğalgaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip bölge ülkeleriyle komşudur.


Türkiye ayrıca, enerj,i zengini Hazar, Orta Asya, Orta Doğu ülkeleri ile Avrupa'daki tüketici pazarları arasında doğal bir 'enerji koridoru' olmak üzere pek çok önemli projede yer almaklta söz konusu projelere destek vermektedir.
Son on yıl içerisinde, dünyada doğalgaz ve elektrik talebinin Çin'den sonra en fazla arttığı ikinci ülke konumunda bulunan Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de ekonomik ve sosyal gelişme hedefleri ile tutarlı olarak, enerji talebi artışı bakımından dünyanın en dinamik enerji ekonomilerinden biri olmaya devam etmesi beklenmektedir.